ดัชนีเชื่อมั่นเอสเอ็มอีล่าสุดใกล้แตะ100แล้ว  

ดัชนีเชื่อมั่น มี.ค. ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า ทั้งภาคการค้าและบริการมีสัญญาณดี หลังได้อานิสงส์ท่องเที่ยวดี ร้านอาหาร โรงแรมดีดีขึ้นทุกกลุ่ม  นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการ (ทีเอสเอสไอ) เดือนมี.ค. ขยับมาอยู่ที่ 99.0 ถือเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้งจากเดือนก.พ. 61 อยู่ที่ 92.6

และดีกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 97.0 เนื่องจากกำไร และยอดจำหน่ายที่ดีขึ้นมากเกือบทุกกลุ่มสาขาธุรกิจทั้งภาคการค้าและบริการ โดยเฉพาะภาคบริการนั้น มีความเชี่อมั่นเพิ่มขึ้นสูงและมีค่าดัชนีเกินกว่าค่าฐานที่ 100 เป็นส่วนใหญ่ เพราะภาคการท่องเที่ยวยังขยายตัวได้ดีจากการที่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ยังเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนักท่องเที่ยวชาวจีน อาเซียน อเมริกาและยุโรป ทั้งนี้กลุ่มธุรกิจที่โดดเด่น ได้แก่ ร้านอาหารหรือภัตตาคาร บริการการท่องเที่ยว การขนส่งสินค้าและคน โรงแรมที่พัก ในส่วนภาคการค้าส่งก็ปรับตัวดีขึ้นในทุกกลุ่ม โดยเฉพาะสินค้าเกษตร ซึ่งมีค่าดัชนีความเชื่อมั่นสูงถึง 101.0 สำหรับในธุรกิจค้าปลีก กลุ่มสาขาที่มีดัชนีความเชื่อมั่นสูงขึ้นและอยู่ในระดับเกินกว่าค่าฐานที่ 100 ด้วย ได้แก่ กลุ่มร้านค้าปลีกสมัยใหม่ และสถานีบริการน้ำมัน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

This entry was posted in news.