พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน

เรียนรู้กำเนิดแห่งโรงพยาบาลศิริราช ได้ที่พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน ซึ่งได้รวบรวมประวัติศาสตร์ศาสตร์ การแพทย์ การก่อตั้งโรงพยาบาลศิริราชและโรงเรียนแพทย์แห่งแรก พัฒนาวิทยาการแพทย์ของ โรงพยาบาลศิริราชทั้งแผนปัจจุบันและแผนไทย พร้อมทั้งดื่มด่ำกับประวัติศาสตร์และโบราณคดี ของพื้นที่วังหลัง-บางกอกน้อย ที่มีเรื่องราวยาวนานมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์

แสดงผ่านหลักฐานสำคัญ เช่น ศาสตราวุธของกรมพระราชวังหลัง ฐานป้อมพระราชวังหลัง เรือไม้ขนาดใหญ่ เครื่องถ้วยโบราณ ฯลฯ โรงภาพยนตร์ 4D และเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านวิถีชีวิตชุมชนจำลอง ภายในพิพิธภัณฑ์แบ่งออกเป็นห้องจัดแสดงต่างๆ เช่น ห้องศิริราชขัตติยพิมาน ห้องสถานพิมุขมงคลเขต แสดงจิตรกรรมไทยที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข ที่ผสมผสานแสงสีเสียงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มากมาย ห้องโบราณราชศัตรา จัดแสดงศาสตราวุธหลากหลายชนิดและหลากหลายชาติพันธุ์อันทรงคุณค่า เป็นของเก่าที่ได้รับมอบมาจากราชสกุลเสนีวงศ์ ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข ห้องถัดไปเป็นห้องสุดท้ายของบริเวณชั้นล่าง ในอาคารพิพิธภัณฑ์ 1 นั่นก็คือ ห้องคมนาคมบรรหาร ที่มีภาพยนตร์ 4 มิติ ให้ได้ชมเหตุการณ์จริงตั้งแต่ช่วงการสร้างสถานีแห่งนี้ เข้าสู่ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ จนกระทั่งมาถึงช่วงปัจจุบันของสถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) ห้องงานพระเมรุสมเด็จเจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ แสดงจุดเริ่มต้นของโรงพยาบาลศิริราช ห้องต่อมาห้องสมเด็จพระบรมราชชนนี บอกเล่าเรื่องราวของโรงเรียนแพทย์ในยุคแรก ที่จะต้องเรียนรู้ผ่าน “หุ่นกายวิภาคมนุษย์” ที่ทำมาจากเยื่อกระดาษ และยังเล่าเรื่องราวของพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน และการสาธารณสุขของไทย ต่อมาคือ ห้องหุ่นโรควิเคราะห์ที่จัดแสดงให้เหมือนกับห้องตรวจโรคผู้ป่วย และได้ลองเป็นคุณหมอฟังเสียงปอด เสียงหัวใจที่เต้นเป็นจังหวะต่างๆ เพื่อการวิเคราะห์โรค การจำลองการผ่าตัดแบบย้อนยุคในห้องจำลองการผ่าตัด ที่น่าสนใจอีกห้องคือ ห้องมหัศจรรย์ร่างกายมนุษย์ แสดงเรื่องราวการแพทย์จากมุมมองของแพทย์แผนตะวันตกและแพทย์แผนที่ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร และยังมีการจำลอง “ร้านโอสถวัฒนา” ร้านยาสมุนไพรไทยมาให้ชมกันด้วย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand